Deweloper Nickel Development Poznań
APARTAMENTY NAD MORZEM
Przejdź do strony: Nickel Development
Przejdź do strony: Co nas wyróżnia?
Przejdź do strony: Grupa Nickel
Przejdź do strony: Członkostwo nickel development w pzfd

Relacje inwestorskie

W obrocie znajdują się aktualnie obligacje serii F wyemitowane przez naszą spółkę w dniu 19 lipca 2018 r. Zgodnie z przepisami dotyczącymi emitentów takich papierów wartościowych, a dokładnie: art. 37 i 38 Ustawy o Obligacjach (opisującymi obowiązki informacyjne emitentów) publikujemy poniżej roczne sprawozdania finansowe spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej. 
 

Nickel Development sp. z o.o.

Sprawozdanie Zarządu skonsolidowane Nickel Development sp. z o.o. za 2022 rok

Sprawozdanie skonsolidowane Nickel Development sp. z o.o. za 2022 rok

Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_Nickel_Development_sp._z_o.o._za_2022_rok

Sprawozdanie_jednostkowe_Nickel_Development_sp_z_o.o._za_2022_rok

Sprawozdanie jednostkowe ND na dzień 30.06.2022

Sprawozdanie skonsolidowane ND na dzień 30.06.2022

Sprawozdanie skonsolidowane ND na dzień 30.06.2021

Sprawozdanie finansowe Nickel Finance sp. z o.o. za 2021 rok

Sprawozdanie Zarządu Nickel Finance sp. z o.o. za 2021 rok

Sprawozdanie skonsolidowane Nickel Development sp. z o.o. za 2021 rok 

Sprawozdanie jednostkowe Nickel Development sp. z o.o. za 2021 rok 

Sprawozdanie Zarządu jednostkowe Nickel Development sp. z o.o. za 2021 rok

Sprawozdanie Zarządu skonsolidowane Nickel Development sp. z o.o. za 2021 rok 

Sprawozdanie skonsolidowane ND na dzień 30.06.2021 (po korekcie prezentacji danych porówn. na 31.12.2020 r./ za 2020 r.)

Załącznik nr 1 do Warunków Emisji Obligacji Nickel Finance sp. z o.o. serii

Sprawozdanie jednostkowe ND na dzień 30.06.2021

Sprawozdanie skonsolidowane ND na dzień 30.06.2021

Sprawozdanie jednostkowe ND na dzień 31.12.2020

Sprawozdanie skonsolidowane ND na dzień 31.12.2020

Sprawozdanie zarządu ND za 2020 rok

Sprawozdanie zarządu skonsolidowane ND za 2020 rok

Ogłoszenie o wcześniejszym całościowym wykupie obligacji serii F

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Nickel Development na dzień 30.06.2020 r.

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Nickel_Development_na_dzień 30.06.2020 r.

Jednostkowe sprawozdanie Nickel Development na dzień 31.12.2019

Skonsolidowane sprawozdanie Nickel Development na dzień 31.12.2019

Jednostkowe sprawozdanie Zarządu Nickel Development na dzień 31.12.2019

Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Nickel Development na dzień 31.12.2019

Grupa kapitałowa Nickel Development - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Grupa kapitałowa Nickel Development - Sprawozdanie zarządu za 2018 r.

Nickel Development - Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Nickel Development - Sprawozdanie zarządu za 2018 r.

Sprawozdanie jednostkowe Nickel Development na 30.06.2023

Sprawozdanie skonsolidowane Nickel Development na 30.06.2023

Sprawozdanie_jednostkowe_Nickel_Development_sp._z_o._o._za_2023 rok 

Sprawozdanie_skonsolidowane_Nickel_Development_sp._z_o._o._za_2023 rok 

Sprawozdanie_Zarzadu_jednostkowe_Nickel_Development_sp._z_o._o._za_2023 rok 

Sprawozdanie_Zarzadu_skonsolidowane_Nickel_Development_sp._z_o._o._za_2023 rok 

Nickel Finance sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do WEO Nickel Finance seria A - 31.03.2023

Sprawozdanie finansowe Nickel Finance sp. z o.o. za 2022 rok

Sprawozdanie Zarządu Nickel Finance sp. z o.o. za 2022 rok

Sprawozdanie Nickel Finance jednostkowe 30.06.2022

Załącznik nr 1 do WEO Nickel Finance seria A - 30.06.2022

Załącznik nr 1 do WEO Nickel Finance seria A - 31.03.2022

Załącznik nr 1 do WEO Nickel Finance seria A - 31.12.2021

Załącznik nr 1 do WEO Nickel Finance seria A - 31.12.2022

Załącznik nr 1 do WEO Nickel Finance seria A - 30.06.2023

Sprawozdanie finansowe Nickel Finance Sp. z o.o. na dzień 30.06.2021

Sprawozdanie finansowe Nickel Finance Sp. z o.o. na dzień 30.06.2023 

Przedterminowy wykup obligacji Nickel Finance Sp. z o.o.- 07.11.2023 

Przejdź do strony: Wyróżnienia i nagrody
Przejdź do strony: Inwestycje zrealizowane