Jakie są rodzaje rezerwacji?

Deweloperzy najczęściej oferują dwa rodzaje takiej usługi. Pierwszy z nich to bezpłatna rezerwacja wybranego lokalu, której dokonuje się albo w biurze sprzedaży, albo na stronie inwestycji, wypełniając formularz. Ten rodzaj rezerwacji nie obliguje klienta do zakupu nieruchomości, a jedynie jest sygnałem zainteresowania daną ofertą. W takim systemie mieszkanie rezerwuje się na krótki okres – zazwyczaj od 3 do 7 dni. Zainteresowany zyskuje wówczas czas na dokładną analizę parametrów wybranych lokali, na spotkanie ze sprzedawcą, czy obejrzenie nieruchomości, o ile jest już ona w budowie.

Drugi typ rezerwacji rodzi już pewne skutki prawne i jest wyraźnym sygnałem dla dewelopera, że klient jest poważnie zainteresowany daną nieruchomością. Taka rezerwacja jest zawierana w formie pisemnej i ma charakter porozumienia wstępnego, prowadzącego do zawarcia umowy przedwstępnej lub deweloperskiej. Ten rodzaj porozumienia między deweloperem a kupującym opiera się na przepisach z kodeksu cywilnego.

Co daje klientowi zawarcie umowy rezerwacyjnej w formie pisemnej?

Umowa rezerwacyjna daje klientowi możliwość przejścia przez cały proces uzyskania kredytu hipotecznego i wydania decyzji warunkowej (w większości banków) bez ponoszenia kosztów. Jednym z warunków podpisania umowy kredytowej jest dostarczenie umowy deweloperskiej.

Na podstawie umowy rezerwacyjnej deweloper zobowiązuje się do czasowego wyłączenia z oferty konkretnego mieszkania, w zamian za odpowiednią opłatę wnoszoną przez kupującego.

Zainteresowany konkretnym lokalem, z zawartą umową rezerwacyjną i innymi dokumentami otrzymanymi od dewelopera (kartą katalogową lokalu, prospektem informacyjnym, wypisem z rejestru gruntów) udaje się do banku po kredyt hipoteczny.  

Jakie zapisy zawiera umowa rezerwacyjna?

Umowa rezerwacyjna jest umową cywilno-prawną i do jej zawarcia konieczne jest złożenie świadczenia woli przez obie strony umowy. Zanim jednak zainteresowany zakupem mieszkania złoży podpis na jej końcu, powinien dokładnie sprawdzić zapisy umowy. Musi ona zawierać dane osobowe, przedmiot transakcji, składowe transakcji (np. mieszkanie, miejsce postojowe, komórka lokatorska), datę i miejsce zawarcia umowy, numer rachunku bankowego do dokonania płatności oraz ewentualnego zwrotu środków finansowych, okres trwania umowy (najczęściej jest to jeden miesiąc), kwotę opłath rezerwacyjnej.

Dla potencjalnego nabywcy szczególnie istotna jest informacja o możliwości rozwiązania umowy i możliwości odzyskania opłaty rezerwacyjnej. W przypadku umów zawartych z Nickel Development, po przedstawieniu negatywnych opinii kredytowych od dwóch banków niepowiązanych kapitałowo, firma zwraca wpłacone pieniądze.

Podpisaliśmy umowę i co dalej?

Zawarcie umowy rezerwacyjnej umożliwia nabywcy rozpoczęcie procesu starania się o kredyt w banku. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej można w bezpieczny sposób zawrzeć z deweloperem umowę deweloperską w formie aktu notarialnego, a jeżeli inwestycja jest już skończona, to nawet umowę przenoszącą własność. W takiej sytuacji opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet ceny nabywanego mieszkania.

Jeżeli jednak nie uda się uzyskać kredytu, to potencjalny nabywca zgodnie z zapisami umowy otrzyma od dewelopera zwrot opłaty rezerwacyjnej.