Wraz z początkiem roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści gruntów publicznych stali się ich właścicielami. Każdy z nich ma udział we własności proporcjonalny do udziału w powierzchni posiadanej przez nich nieruchomości mieszkaniowej. Jednak nie odbywa się to bezpłatnie. Grunt należy „kupić“ od poprzedniego właściciela - czyli Skarbu Państwa albo do samorządu. Można to zrobić jednorazowo lub na raty i warto zastanowić się jaka opcja bardziej Ci odpowiada. Różnica w kosztach może być znaczna.

Uwłaszczenie gruntów pod budownictwem mieszkaniowym

Podstawą zmian jest Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Już sama nazwa aktu prawnego wskazuje dokładnie, że przekształcenie dotyczy tych gruntów, na których znajdują się budynki mieszkalne.

Jak sprawdzić, czy temat nas dotyczy? Prawnicy sugerują sprawdzenie tej kwestii w dziale III księgi wieczystej, ale praktycznie rzecz biorąc - zamiast iść do sądu lepiej sprawdzić w swoich dokumentach mieszkaniowych, czy dostałaś pismo z urzędu miasta lub urzędu gminy ws. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego albo - czy w historii transakcji na Twoim rachunku bankowym jest ślad po takiej opłacie (należy jej dokonywać bez wezwania, więc część osób definiuje taki przelew jako automatyczny - i wtedy łatwo o tym zapomnieć).

Dlaczego warto się zainteresować opłatą przekształceniową?

W zasadzie można by nic nie robić. Jeśli w dalszym ciągu będziemy wpłacać na odpowiedni rachunek urzędu odpowiedzialnego za gospodarkę nieruchomościami tę samą kwotę, co dotychczas, to za 20 lat spłacimy poprzedniego właściciela. Nic nie stracimy, ale też nic nie oszczędzimy.

My po poznańsku przeliczyliśmy jednak obie opcje i widzimy, że można sporo zaoszczędzić wybierając opcję jednorazowego uiszczenia opłaty przekształceniowej.

Po pierwsze - przy jednorazowej wpłacie można liczyć na bonifikatę. Na gruntach należących wcześniej do Skarbu Państwa wynosi ona 60% opłaty liczonej jako 20-krotność dotychczasowej opłaty rocznej. Jednak co roku będzie się ona obniżała o 10 punktów procentowych (czyli za rok będzie równa 50%, za dwa: 40%, itd.).

Według doniesień medialnych, poznańscy radni rozważają 95-proc. bonifikatę, ale jeszcze nie jest to potwierdzone odpowiednią uchwałą. Możemy się jednak spodziewać, że wzorem innych dużych miast z grupy 5M (wg raportów NBP) Poznań ustali bonifikatę korzystniejszą niż ta państwowa (Gdańsk 95%, Wrocław 90%, Łódź 60%, Kraków 60%). Nie wiadomo też, czy bonifikata będzie się zmniejszać, jak w przypadku gruntów Skarbu Państwa.

Przygotowaliśmy więc wyliczenie w oparciu o założenia obowiązujące w przypadku uwłaszczenia gruntów Skarbu Państwa, które ilustruje, dlaczego warto pospieszyć się ze spłatą.

Przykład 1 - Nic nie robisz - tylko spłacasz dalej przekształcenie dokonując opłat do 31 marca każdego roku:

Zakładamy, że dotychczasowa opłata z tytułu użytkowania wieczystego jest dość duża i wynosi 600 zł.

A zatem:

600 zł x 20 lat spłaty = 12 000 zł

+ 75 zł za wykreślenie z księgi wieczystej informacji o zobowiązaniu do poniesienia opłaty przekształceniowej

RAZEM: 12 075 zł.

Przykład 2 - Dokonujesz jednorazowej opłaty przekształceniowej

Zakładamy ponownie, że dotychczasowa opłata roczna wynosiła 600 zł.

A zatem:

600 zł x 20 lat spłaty = 12 000 zł

minus bonifikata w kwocie 60% z 12 000 zł, czyli 7200 zł

12 000 zł - 7200 zł = 4800 zł

+ zaświadczenie o przekształceniu 50 zł

+ 250 zł opłata za wykreślenie z księgi wieczystej informacji o zobowiązaniu do poniesienia opłaty przekształceniowej (wyższe w przypadku jednorazowej opłaty)

RAZEM: 4800 zł + 50 zł + 250 zł = 5100 zł

To oznacza, że przy 60% bonifikacie możemy oszczędzić prawie 7000 zł (12 075 zł - 5100 zł = 6975 zł).

Przy wyższym procencie bonifikaty i mniejszych opłatach z tytułu użytkowania wieczystego te wyniki będą jeszcze korzystniejsze.

A co jeśli nie mam teraz gotówki do dyspozycji?

Warto zainteresować się nawet kredytem gotówkowym i w ten sposób sfinansować jednorazową opłatę przekształceniową: nadal będzie to korzystne.

Szukaliśmy opcji najbardziej zbliżonej do miesięcznego obciążenia budżetu domowego wcześniejszą opłatą (600 zł podzielone przez 12 miesięcy to 50 zł – ale mamy świadomość, że większość Polaków nie odkłada w ten sposób pieniędzy na większe opłaty).

Najtańsza znaleziona przez nas oferta spośród dostępnych w internetowych kalkulatorach na stronach banków to pożyczka na 96 miesięcy (czyli 8 lat) z ratą w wysokości 79 zł.

Całkowita kwota spłaty takiej pożyczki to 7549 zł. A więc 4526 zł mniej niż w przypadku biernego opłacania raty do 31 marca przez 20 lat.

W najmniej korzystnych warunkach pożyczki, które sprawdzaliśm y (96 miesięcy po 94 zł) różnica ciągle wypada na korzyść jednorazowej spłaty (nadal oszczędzamy ponad 3000 zł).

Warto zatem zainteresować się szybką spłatą opłaty przekształceniowej i zaoszczędzone pieniądze wydać na przyjemniejsze lub potrzebniejsze rzeczy.

 

--

Autor: Konrad Bugiera